SmallCap Danmark A/S

 

Beskatning af investering via SmallCap Danmark A/S

Beskatning af SmallCap Danmark A/S

Investeringsselskaber beskattes som udgangspunkt efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens §19 (ABL19). Da SmallCap Danmarks ledelse vurderer, at disse regler fører til en væsentlig øget beskatning af selskabets aktionærer, benytter selskabet en undtagelsesbestemmelse, der betyder, at SmallCap Danmark A/S beskattes efter de "almindelige" regler for aktieselskaber. Dette betyder, at selskabet skal have mindst 15% af balancesummen investeret i aktieposter med en ejerandel på mere end 10%.

Den efterfølgende opsummering af skattereglerne for SmallCap Danmark A/S og dets aktionærer er under forudsætning af, at selskabet ikke er omfattet af reglerne i ABL19.

SmallCap Danmark A/S er fuld skattepligtig af alle kursgevinster og udbytter undtaget afkast af aktieposter med en ejerandel på mere end 10%. Selskabsskatten er fra og med 2016 på 22%.

Ultimo 2016 havde SmallCap Danmark A/S uudnyttede, fremførbare skattemæssige underskud på 170,5 mio. kr., der kan modregnes i fremtidige indtægter.

Beskatning af aktier i SmallCap Danmark A/S

Personer, investering af frie midler. Såfremt der er tale om aktier erhvervet for frie midler, beskattes realiserede kursgevinster og udbytter som aktieindkomst. Aktieindkomst på indtil 51.700 kr. (103.400 kr. for ægtefæller) beskattes i 2017 med 27%. Aktieindkomst på over 51.700 kr. (103.400 kr. for ægtefæller) beskattes i 2017 med 42%.

Personer, investering af pensionsmidler. Er der tale om aktier erhvervet for pensionsmidler, beskattes kursgevinster og udbytter med 15,3% p.a. efter lagerprincippet.

Selskaber. Selskaber og erhvervsdrivende fonde beskattes af kursgevinster og aktieudbytter med 22% efter lagerprincippet. Aktieposter på over 10% af aktiekapitalen i SmallCap Danmark A/S er dog fritaget fra beskatning.