Profil

Efter en række frasalg og efterfølgende udlodninger meddelte bestyrelsen for SmallCap Danmark A/S d. 7. november 2018 at bestyrelsen vil undersøge mulighederne for salg af de tilbageværende aktiviteter. Samtidigt oplyste bestyrelsen at selskabet balance, baseret på lukkekurserne d. 6. november 2018, i hovedposter er sammensat således:

 

DKK mio.

DKK pr. aktie

Aktier i Rias A/S

25

6,6

Øvrige aktier

18

4,9

Likvider m.m.

36

9,6

I alt

79

21,1

 I forbindelse med salget af selskabets aktier i Egetæpper A/S og beslutningen om salg af de tilbageværende aktiviteter har Direktør Christian Reinholdt meddelt, at han ønsker at fratræde. Bestyrelsen vil i den kommende tid i samarbejde med Christian Reinholdt klarlægge det mest hensigts­mæssige tidspunkt for en fratrædelse, idet der primært vil blive taget hensyn til den igangværende proces med hensyn til salg af de tilbageværende aktiviteter. Christian Reinholdt vil dog senest fratræde ved udgangen af november 2019.