Profil

SmallCap Danmark er en nicheorienteret kapitalforvaltningsvirksomhed, der er specialist i børsnoterede, nordisk mindre og mellemstore virksomheder.

Vi investerer i udvalgte børsnoterede virksomheder med det formål at opnå et attraktivt langsigtet afkast. Vi investerer i enkeltselskaber efter grundige finansielle og strategiske analyser og ikke i indeks, brancher eller markeder. Vi investerer store beløb i vores bedste ideer og sikrer derved, at vores beslutninger afspejles direkte i porteføljens afkast.

Vores målrettede fokus på small cap segmentet giver os en konkurrencefordel i forhold til andre professionelle investorer. Vi udnytter således, at mange small cap selskaber er underanalyserede og kun har perifer opmærksomhed blandt børsmæglerne og mange af de institutionelle investorer. Vores investeringsteam har stor erfaring i netop dette segment, hvilket udmønter sig i et højt kendskabsniveau og gode relationer til selskaberne.

Selvom small cap markedet er et nicheområde, er der mange meget forskelligartede og spændende virksomheder i dette segment af markedet og mange attraktive investerings­muligheder.

Vi har valgt en forretningsmodel, hvor eneste succeskriterium er at skabe mest mulig værdi for investorerne. Vi er uafhængige af andre økonomiske interesser, har ingen anden dagsorden, og der er ikke andre forhold, der har indflydelse på vores investeringer.

Ledelsen har præcis de samme interesser som de øvrige investorer - at skabe de mest attraktive afkast. Ledelsens aflønning er resultatafhængig, og der udbetales kun bonus, når afkastet er positivt, og performance er bedre end vores benchmark, OMXCXC20. Bestyrelsen og den daglige ledelse har selv investeret betydelige beløb i SmallCap Danmark A/S.

Vi har fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision på op til 1% p.a. Vi mener ikke, det er i investorernes interesse at betale et ekstra gebyr for distribution, idet det i sidste ende fragår i afkastet. Konsekvensen af ikke at betale beholdningsprovision er, at vi kun kan tiltrække nye investorer ved at levere attraktive afkast.

Udskriv side

Faqkursenwhite2

Hvad er kursen nu?

 

 

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqspecieltwhite

Hvad er specielt ved SmallCap Danmark?

 

 

læs mere om os

faqhvordangaaetwhite

hvordan er det gået?

 

 

se vores track record