Om SmallCap Danmark A/S

Efter en række frasalg og efterfølgende udlodninger meddelte bestyrelsen for SmallCap Danmark A/S d. 7. november 2018 at bestyrelsen vil undersøge mulighederne for salg af de tilbageværende aktiviteter.

Den 31. marts 2019 var selskabets konsoliderede balance sammensat således:

DKK mio.

DKK pr. aktie

Aktier i Rias A/S

25

6,7

Likvider m.m.

52

13,8

I alt

77

20,5

Efter balancedagen er der udbetalt kontant udbytte på 10,0 kr. pr. aktie, svarende til en samlet udbyttebetaling på 37,4 mio. kr.

 

Strategic Investments A/S oplyste d. 23. august 2019 at selskabet ejede 60% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i SmallCap Danmark A/S.

 

I forbindelse med salget af selskabets aktier i Egetæpper A/S og beslutningen om salg af de tilbageværende aktiviteter har Direktør Christian Reinholdt meddelt, at han ønsker at fratræde. Bestyrelsen vil i den kommende tid i samarbejde med Christian Reinholdt klarlægge det mest hensigts­mæssige tidspunkt for en fratrædelse, idet der primært vil blive taget hensyn til den igangværende proces med hensyn til salg af de tilbageværende aktiviteter. Christian Reinholdt vil dog senest fratræde ved udgangen af november 2019.