Kontorfællesskab

SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark har kontor- og personale­fællesskab. Investorerne opnår herved en række skalafordele idet omkostningerne fordeles over en større kapitalbase.

Omkostningsfordeling:

  • Alle medarbejdere har dobbeltansættelse i foreningen og aktieselskabet baseret på individuelle ansættelsesaftaler med fastsat arbejdstid og honorering.
  • Øvrige, direkte henførbare omkostninger, såsom omkostninger til revision, omkostninger forbundet med børsnotering m.m., afholdes direkte af de respektive enheder.
  • Fællesomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den ene eller anden enhed fordeles efter skønnet ressourcetræk baseret på en fordelingsnøgle, der fastsættes for et år ad gangen.

Udskriv side

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqspecieltwhite

Hvad er specielt ved SmallCap Danmark?

 

 

læs mere om os