IR Politik

Formål med IR-politikken
SmallCap Danmark tilstræber at have tilfredse og velinformerede investorer.

Formålet med SmallCap Danmarks IR-tiltag er at sikre, at nuværende og potentielle investorer samt øvrige relevante interessenter har lige adgang til fyldestgørende og pålidelig information om alle væsentlige og kurspåvirkende forhold, samt at medvirke til, at kursen på vore aktier og investeringsbeviser så vidt muligt afspejler værdien.

IR-tiltag
SmallCap Danmark ønsker åbenhed og vil derfor løbende arbejde for, at informationsniveauet og kommunikationen med investorerne udbygges. Alle væsentlige oplysninger og kurspåvirkende forhold offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde og uden forsinkelse via Nasdaq Copenhagen.

Der offentliggøres kvartalsrapporter.

Den indre værdi af vore aktier og investeringsbeviser offentliggøres dagligt med henblik på at understøtte en effektiv prisdannelse.

Nye investorer vil, efter de er registreret i ejerbogen, modtage en "velkomstpakke" med relevant information om SmallCap Danmark og vore resultater.

Hjemmeside
Hjemmesiden www.smallcap.dk er et vigtigt middel i kommunikationen med investorerne. På hjemmesiden kan man blandt andet finde:

  • Uddybende information om koncept og strategi.
  • Den seneste offentliggjorte information om porteføljen.
  • Årsrapporter og delårsrapporter for de sidste 5 år.
  • Alle offentliggjorte børsmeddelelser inden for 3 måneder.
  • Afholdte webcasts.
  • Finanskalender med oplysning om datoer for offentliggørelse af kommende delårsrapporter.
  • Den daglige indre værdi samt kursudvikling.
  • Oplysninger om bestyrelse, direktion og medarbejdere.
  • Hvordan man kommer i kontakt med ledelse og medarbejdere.
  • Bestille investormateriale og oplyse, hvordan man ønsker at blive holdt løbende orienteret om udviklingen i SmallCap Danmark.

IR-kontakt
IR-relaterede spørgsmål besvares af Christian Reinholdt på telefon 33 30 66 16.