Investeringsrammer

Small cap virksomheder er, i vores terminologi, afgrænset som virksomheder med en kapitaliseret markedsværdi af alle udestående egenkapitalandele på p.t. mindre end EUR 2 mia. (ca. 15 mia. danske kroner). Der investeres primært i børsnoterede virksomheder, men der kan desuden investeres i virksomheder, der er optaget til handel på alternative markedspladser i de skandinaviske lande, såsom First North (OMX), samt i enkelte tilfælde i OTC handlede aktier.

Af likviditetshensyn kan der i perioder investeres op til 30% af egenkapitalen / formuen i large cap aktier (markedsværdi > EUR 2 mia.).

Minimum 80% af egenkapitalen / formuen skal placeres i danske aktier, hvor vi mener at have den største komparative fordel i kraft af nærhed til markedet. Dette indebærer, at højst 20% af formuen kan placeres i aktier i de øvrige nordiske markeder. Når vi har dokumenteret resultater ved investeringer i det øvrige Norden (primært Sverige), er det planen, at denne grænse øges.

Placeringsrammer Investeringsforeningen SmallCap Danmark SmallCap Danmark A/S
Large cap Maksimalt 30% af formuen
Nordiske aktier Maksimalt 25% af formuen
Likviditetsandel Maks. 50% Maks. 50%
Lånefinansiering Ikke muligt Maks. 15%
Største enkeltpositioner Maks. 10% i en aktie
Spredning Summen af investeringer på 5-10% af formuen må højst udgøre 40%. Alle øvrige maksimalt 5% af formuen.

Alle investeringsbeslutninger, der medfører meddelelsespligt i henhold til værdipapirhandels lovens §29 eller overstiger 10% af selskabets egenkapital, kræver forudgående bestyrelsesgodkendelse.

 

Udskriv side

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqspecieltwhite

Hvad er specielt ved SmallCap Danmark?

 

 

læs mere om os