Hvorfor vælge SmallCap Danmark?

  • Small cap fokus er en konkurrencefordel - Mange small cap selskaber er underanalyserede og har kun perifer opmærksomhed blandt børsmæglere og institutionelle investorer. Small cap segmentet rummer mange attraktive investeringsmuligheder og har historisk givet et højere afkast end de store selskaber.
  • Betydelige interne analyseressourcer - Vores investe­ringer bygger på et omhyggeligt internt analysearbejde, der kortlægger virksom­hedernes konkur­rence­situation, markedsforhold, operationelle effektivitet og finansielle forhold etc. Når vores analyser indikerer et højt afkastpotentiale, investerer vi store beløb i enkeltaktier.
  • Erfarent team med solid track record - Vores investeringsteam har mange års erfaring med small cap investering og har et højt kendskab samt gode relationer til virksomhederne. Siden starten i april 2000 og frem til d. 31. december 2017 har SmallCap Danmark A/S opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 11,5% før skat - OMXCXC20 er i gennemsnit steget med 8,4% p.a.
  • Uafhængig af andre økonomiske interesser - Modsat mange andre er vores forretnings­model ikke volumenbaseret - hos os tilfalder skalafordele aktionærerne. Endvidere har vi fravalgt den traditionelle bankdistri­bution, hvor der betales beholdningsprovision, eftersom provisionen blot vil fragå aktionærens afkast. Vort eneste succeskriterium er at forrente aktionærernes penge bedst muligt.
  • Ledelse med stort økonomisk engagement - Ledelsen har (pr. 31.12.17) samlet investeret ca. 26 mio. kr. i Smallcap Danmark A/S.

Udskriv side

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqhvordangaaetwhite

hvordan er det gået?

 

 

se vores track record