Hvorfor small caps ?

Den danske erhvervsstruktur, og i bredere forstand den nordiske, tæller mange små og mellemstore virksomheder. Dette forhold afspejles også i kapitalmarkedet, hvor mange mindre og mellemstore virksomheder - small cap virksomheder - er optaget til notering.

I modsætning hertil er det professionelle investormiljø meget konsolideret med relativt få, store institutionelle investorer, der primært administrerer brede pensionspuljer. Denne skævhed i strukturen på udbuds- og efterspørgselssiden er medvirkende til, at investorfokus, og dermed også analysedækningen blandt børsmæglere, i højere grad er rettet mod de større virksomheder, mens de mindre, og ofte nicheprægende virksomheder, er undereksponerede. Dette giver en konkurrencefordel til en nichevirksomhed som vores, der arbejder fokuseret med small cap investering.

Selvom small cap markedet er et nicheområde, er der mange meget forskelligartede og spændende virksomheder i dette segment af markedet og mange attraktive investerings­muligheder.

Historisk har small cap segmentet da også givet et højere afkast end de store selskaber.

Vi udvælger investeringer blandt small cap virksomheder (i vores terminologi afgrænset som virksomheder med en kapitaliseret markedsværdi af alle udestående egenkapitalandele på p.t. mindre end EUR 2 mia.) i Norden. Der investeres primært i danske børsnoterede virksomheder. Sekundært investeres der i børsnoterede skandinaviske aktier, med hovedvægt på Sverige.

Foreningen kan endvidere investere i virksomheder, der er optaget til handel på alternative markedspladser i de skandinaviske lande, såsom First North (OMX), samt i enkelte tilfælde i OTC handlede aktier. Vi har typisk en meget fokuseret portefølje omfattende 20-30 aktier, hvilket efter vores opfattelse sikrer en god afvejning af hensyn til risikospredning og en mærkbar effekt af den caseorienterede tilgang.

 

Udskriv side

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqspecieltwhite

Hvad er specielt ved SmallCap Danmark?

 

 

læs mere om os

faqhvordangaaetwhite

hvordan er det gået?

 

 

se vores track record