Hovedtal

(tkr.)

2016

3.kvartal

2016

å.t.d.

2015

3.kvartal

2015

å.t.d.

2015

Resultatopgørelse

Renter og udbytter

425

2.788

260

5.845

6.188

Kursgevinster og kurstab

8.494

2.432

1.202

14.181

34.143

Administrationsomkostninger

-577

-1.974

-550

-1.912

-3.566

- Heraf driftsomkostninger

-577

-1.974

-550

-1.912

-2.552

- Heraf bonus

0

0

0

0

-1.044

Resultat for skat

8.341

3.246

912

18.114

36.765

Skat

0

0 0 0 0

Periodens resultat

8.341

3.246

912

18.114

36.765

Balance

Likvider

10.579

10.579

3.908

3.908

6.973

Kapitalandele

111.778

111.778

101.101

101.101

116.683

Andre aktiver

162

 

162

120

120

120

Aktiver i alt

122.519

122.519

105.128

105.128

123.776

 

 

 

 

 

 

Medlemmernes formue

119.554

115.554

103.272

103.272

120.680

Anden gæld

2.965

2.965

1.856

1.856

3.096

Passiver i alt

122.519

122.519

105.128

105.128

123.776