Hovedtal

(tkr.)

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

Resultatopgørelse

Renter og udbytter

3.596

2.789

6.188

2.973

1.285

Kursgevinster og kurstab

2.470

80

34.143

-6.381

36.503

Administrationsomkostninger

322

-1.944

-3.566

-2.753

-2.799

- Heraf driftsomkostninger

-26

-2.292

-2.522

-2.753

-2.799

- Heraf bonus

348

348

-1.044

0

0

Resultat for skat

6.388

925

36.765

-6.161

34.989

Skat

0

0 0 855 -55

Periodens resultat

6.388

925

36.765

-5.306

34.934

Balance

Likvider

2.010

3.728

6.973

9.419

6.521

Kapitalandele

110.192

115.862

116.683

91.462

114.065

Andre aktiver

216 

 

162

120

87

5

Aktiver i alt

112.418

119.752

123.776

100.968

120.591

 

 

 

 

 

 

Medlemmernes formue

112.206

117.225

120.680

99.450

119.576

Anden gæld

216

2.526

3.096

1.518

1.015

Passiver i alt

112.418

119.752

123.776

100.968

120.591