Hovedtal

(tkr.)

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

Resultatopgørelse

Renter og udbytter

2.789

6.188

2.973

1.285

4.468

Kursgevinster og kurstab

80

34.143

-6.381

36.503

5.962

Administrationsomkostninger

-1.944

-3.566

-2.753

-2.799

-2.597

- Heraf driftsomkostninger

-2.292

-2.522

-2.753

-2.799

-2.847

- Heraf bonus

348

-1.044

0

0

249

Resultat for skat

925

36.765

-6.161

34.989

7.833

Skat

0

0 855 -55 -64

Periodens resultat

925

36.765

-5.306

34.934

7.769

Balance

Likvider

3.728

6.973

9.419

6.521

9.925

Kapitalandele

115.862

116.683

91.462

114.065

130.123

Andre aktiver

162

 

120

87

5

6

Aktiver i alt

119.752

123.776

100.968

120.591

140.055

 

 

 

 

 

 

Medlemmernes formue

117.225

120.680

99.450

119.576

139.450

Anden gæld

2.526

3.096

1.518

1.015

604

Passiver i alt

119.752

123.776

100.968

120.591

140.055