Generalforsamling

ORINÆR GENERALFORSAMLING I SMALLCAP DANMARK A/S

Bestyrelsen i SmallCap Danmark A/S har d. 31. marts 2021 indkaldt til ordinær generalforsamling d. 23. april 2021 kl. 16.00 på hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

 

I overensstemmelse med myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af spredningen af Covid-19, herunder det gældende forsamlingsforbud, henstiller bestyrelsen til at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen, men i stedet benytter sig af muligheden for at afgive brevstemme eller fuldmagt.

Brevstemme, bestyrelsesfuldmagt og afkrydsningsfuldmagt kan afgives skriftligt og elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside. Proceduren er nærmere beskrevet sidst i indkaldelsen.

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen virtuelt. Link til general­forsamlingen vil blive offentligjort på selskabets hjemmeside. Der vil via den digitale løsning være mulighed for dialog med selskabets ledelse, herunder mulighed for at stille spørgs­mål, men ikke mulighed for at afgive stemme, hvilket alene kan ske via brevstemme eller fuldmagt.

Spørgsmål til selskabets bestyrelse og direktion kan endvidere forud for general­for­samlingen rettes til direktør Steffen Schouw på ss@smallcap.dk.

På dagen for indkaldelsen er det samlede antal aktier og stemmer 3.750.000 á DKK 1. Selskabets beholdning af egne aktier er 10.453 stk. Det cirkulerende antal aktier og stemmer er dermed 3.739.547 stk.

 

Dagsorden og de fulde forslag kan downloades her

 

Tilmeldingsblanket kan downloades her

Tilmelding kan også foretage via SmallCap Danmarks Aktionærportal