Fund Governance

Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynets "Omkostningsundersøgelse 2013" d. 7. april 2014 udarbejdet 10 anbefalinger for best practice i danske investeringsforeninger for så vidt angår minimering af omkostninger og forbedring af afkast.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen SmallCap Danmark har i denne redegørelse samlet sine kommentarer til hver af anbefalingerne.

Omkostningsundersøgelsen og anbefalingerne i deres helhed kan findes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk

Redegørelsen kan hentes her