Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark

SmallCap Danmark A/S har d. 5. november 2021 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse mandag den 29. november 2021 kl. 10.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.

På dagen for indkaldelsen er det samlede antal aktier og stemmer i selskabet 3.739.547 stk. á DKK 20.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt og brevstemme kan ske via selskabets aktionærportal her

Dagsorden og de fulde forslag kan downloades her

Tilmeldingsblanket kan downloades her

Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloadws her

Vurderingsberetning

Bestryelsens beretning

Revisors erklæring

Virksomhedsbeskrivelse Ennogie

Udkast til opdaterede vedtægter