Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark

SmallCap Danmark A/S har d. 8. januar 2019 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse onsdag d. 30. januar 2019 kl. 10.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

På dagen for indkaldelsen er det samlede antal aktier og stemmer i selskabet 3.739.547 stk. á DKK 20.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt og brevstemme kan ske via selskabets aktionærportal her

Dagsorden og de fulde forslag kan downloades her

Tilmeldings- og brevstemmeblanket blanket kan downloades her