Corporate Governance

Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne er af bestyrelsen for NASDAQ Copenhagen A/S besluttet indarbejdet i børsens regler for udstedere af aktier. I henhold til disse skal alle børsnoterede selskaber i de situationer, hvor et selskab fraviger anbefalingerne redegøre nærmere herfor.

 

SmallCap Danmark A/S fokuserer i sin selskabsledelse på at sikre en god og langsigtet forvaltning af aktionærernes midler. En forudsætning for dette er at udøve god Corporate Governance. Bestyrelsen i SmallCap Danmark A/S vurderer derfor løbende selskabets corporate governance, komiteens anbefalinger og best practice på området for god selskabsledelse.

Generelt følger SmallCap Danmark A/S komiteens anbefalinger, men selskabets bestyrelse har, med baggrund i selskabets begrænsede størrelse, dets aktivitet og organisering, valgt helt eller delvist at fravige komiteens anbefalinger på udvalgte områder. Bestyrelsen har samlet sin stilling og sine kommentarer til samtlige komiteens anbefalinger, herunder forklaringer på, at selskabet på udvalgte områder har valgt at fravige anbefalingerne, i en corporate governance redegørelse.

Selskabets corporate governance redegørelse for 2020 findes her.

Selskabets corporate governance redegørelse for 2019 findes her.

Selskabets corporate governance redegørelse for 2018 findes her.

Selskabets corporate governance redegørelse for 2017 findes her.

Selskabets corporate governance redegørelse for 2016 findes her.

Selskabets corporate governance redegørelse for 2015 findes her.

De gældende anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse er tilgængelige på www.corporategovernance.dk.

Selskabets vederlags politik kan findes her.

Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentaflønning kan findes her.

Selskabets målsætning for mangfoldighed kan findes her.