Invf. SmallCap Danmark

På foreningens ordinære generalforsamling d. 19. april 2018 blev det besluttet at opløse foreningen ved solvent likvidation med advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen som likvidator.

 

Alle foreningens investeringer er afviklet og foreningen ejer pr. 30. juni 2018 ingen værdipapirer eller andre finansielle instrumenter.

ISIN / KORTNAVN DK0060036135
CVR 29218153
Antal beviser á 10.000 kr. 3.648

 

Udskriv side

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqspecieltwhite

Hvad er specielt ved SmallCap Danmark?

 

 

læs mere om os

faqabonner2

FÅ SENESTE NYT